ماهر شوید

مهارت های افراد است که کیفیت زندگی شان را می سازد

 

آخرین مقالات

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

نوروفیدبک چیست

در روانشناسی بسته به شرایط و تناسب، تکنیک ها و روشهای بسیاری برای درمان انواع اختلالات و بیماری های روحی و روانی مورد استفاده قرار می […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۷

مهارت های ارتباطی

انسان موجودی اجتماعی است و اجتماع با ارتباط و تعامل معنی پیدا می کند. مهارت های ارتباطی نظیر خوب حرف زدن، اعتماد به نفس، غلبه بر […]
۱۶ اسفند ۱۳۹۷

روانشناسی چیست و تاثیرش در زندگی

روانشناسی علم مطالعه رفتار و ذهن انسان است. مباحثی مانند زبان بدن، مهارتهای ارتباطی، مهارت اعتماد به نفس، مهارت های ابراز وجود و بسیاری از این […]